De Waterharmonica

Publikaties en rapporten


Publikaties  - publications

Kranten - papers
  Vlooienfabriek voor lepelaars, de Volkskrant,  WETENSCHAP, zaterdag 17 augustus 2002: link
  Proef Texel met watervlooien en vis in afvalwater, Noordhollands Dagblad, Helderse Courant, Stad en Streek, 2002: link
  Watervlo aan het werk gezet bij Fries ecoproject, NRC-next, 28 juni 2007: link
Vakpers - journals
De inzending van Theo Claassen bij het Stowa symposium:

Het 3D-schakelsysteem: van twee-sporenbeleid naar driesporenbeleid; ecotechnologisch van randverschijnsel naar centrumpositie

NVA-symposium "Biologisch gereinigd effluent; grondstof of eindproduct, 16 oktober 1997:

Van effluent tot bruikbaar oppervlaktewater

Symposium EcoEng99, in As, Noorwegen

twee voordrachten: "Everstekoog" en "Daphnia"

68th Eurosite workshop, 19 - 22 April 2002, Texel:

Wetland management for Spoonbills and associated waterbirds

Can Spoonbills play a role in Integral water management on Texel?

Nederlandse vertaling van de paper over de betekenis van Lepelaars voor integraal waterbeheer op Texel

 

PAO cursus, januari 2003: De waterharmonica tussen afvalwaterketen en oppervlaktewater: van effluent tot bruikbaar oppervlaktewater

 

IWA-conference Efficient use and management of water for urban supply, Tenerife, 2 - 4 april 2003

sheets of the presentation, paper

Introduction to the Waterharmonica:

Increasing the natural values of wastewater: the Waterharmonica, a missing link to transfer treated  wastewater into a usable surfacewater

Presented at IWA-conference Efficient use and management of water for urban supply, Tenerife, 2 - 4 april 2003 and at the International Conference Constructed and Riverine Wetlands for Optimal Control of Wastewater at Catchment Scale Tartu, Estonia, 29 September - 2 October, 2003

Use of the Waterharmonica for conversion of treated waste water into a natural resource in the developing world

conference Ecological Engineering for Integrated Water Management (Oct. 30 - Nov. 2, 2003) Harvard Graduate School of Design, Cambridge Mass., USA

see also: www.rekel.nl/water

 

IWA-Leading-Edge Technology, LET2004, WW5, 3 June 2004, 9:00, Prague, Czech Republic

The Use of Treated Wastewater for Nature: The Waterharmonica, a Sustainable Solution as an Alternative for Separate Drainage and Treatment

The paper will be published by IWA, download the paper

Download the presentation

Download sheets used during the discussion

 

  Waterharmonica - a new and widely applicable concept for integrated water management

 A report of the Waterharmonica session during the 7th INTECOL Wetlands Conference on July 29th 2004

EcoEng Newsletter No. 10, December 2004

(or from this site)

  Thesis of Sylvia Toet on her work in the Everstekoog constructed wetland

A treatment wetland used for polishing tertiary effluent from a sewage treatment plant: performance and processes: link

  Artikelen in H2O

De Waterharmonica, van effluent tot bruikbaar oppervalktewater: H2O # 7-2003

De toepassing van de Nederlandse Waterharmonica, presentatie tijdens internationale wetlandconferentie: H2O # 18-2004

Verslag van Stowa workshops in Hapert en Almelo: H2O # 25/26-2004

Texelse kennis toegepast bij zuiveringsmoeras en paaibiotoop bij rwzi Grou: H2O#24-2006

Hormoonverstoring bij vis, punt van aandacht in het zuiveringsmoeras: H2O#25/26-2006

 

 

Moeras verandert effluent in bruikbaar oppervlaktewater: Land+Water#12-2006

  Aqualân Grou in Het Waterschap, juli/augustus 2007: link

Enkele rapporten -

reports in Dutch, some with English summary

Het complete rapport over het Everstekoog onderzoek (2.2 Mb):

Schreijer, M., Kampf, R., Verhoeven, J. T. A., and Toet, S. (2000) Nabehandeling van effluent tot bruikbaar oppervlaktewater in een moerassysteem met helofyten en waterplanten, Resultaten van een 4-jarig demonstratieproject op rwzi Everstekoog, Texel. Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen en Universiteit Utrecht. download

TNO-verslag Afd. Ecologische risico's TNO-MEP - R 2000/138 Haalbaarheid en mogelijkheden van het gebruik van effluent van de rwzi De Cocksdorp voor natuurdoeleinden, juni 2000/juni 2003, verkrijgbaar bij Ruud Kampf
TNO-verslag Afd. Ecologische Risico’s DH 02/007 Gebruik van effluent van de rwzi de Cocksdorp voor natuurdoeleinden: Onderzoek naar de kweek van watervlooien in het kwekelbaarsjessysteem in 2001 Datum : 6 Mei 2002 - verkrijgbaar bij Ruud Kampf
Blankendaal, V. G., Foekema, E. M. , P.C. Goedhart and Hoornsman, G. (2003) Ecotoxicologische aspecten bij de nabehandeling van rwzi-effluenten met behulp van biomassa kweek.  

Stowa report. 2003-12, Utrecht  download

Boomen, R.M. van den (2004) Praktijkonderzoek moerassysteem RWZI Land van Cuijk; Samenvattende rapportage monitoring 2001-2003 download