Afdelingsbestuur Ameland bezoekt Texel, 16 mei 2003

Deelnemers

Friesland

Wetterskip Fryslân

Theo Claassen –– senior beleidsadviseur afd. Beleid Plannen en onderzoek

Arend Krikke - DB lid van Wetterskip Fryslân

Johan Brouwer – technisch medewerker op Ameland

Jan Wolters- hoofd afdeling Waddeneilanden

Klaas Sinnema- klaarmeester rwzi Ameland

Koos de Vries – afdelingshoofd Beleid, Plannen en Onderzoek

Peter Metz – technisch medewerker op Ameland

Afdelingsbestuur Ameland,

De heren O. de Vries (vz.), J. Groenewold, G.A. Kienstra, A.G. de Jong en P.J. IJnsen

Staatsbosbeheer

Evert Jan Lammmerts - SBB Friesland

Erik van der Spek - SBB Texel (11.15 -; 13.15)

HHNK

Bestuur HHNK

Lydia Snuif

AWKB

Henk Schobben - afdelingshoofd

Jannes Graansma -; senior beleidsmedewerker

Watersystemen

Ben Eenkhoorn - senior beleidsmedewerker

Erik van Capelleveen - afdelingshoofd

Ruud Kampf - onderzoeker Ecological engineering

District West

Peter Wiersma -; directeur

Wybo Nijdam - senior medewerker Plannen en Projecten

Carina Otte - medewerker Plannen en Projecten

Maartje Duin - inhuurkracht peilbesluit

Jaques Hin - rayonbeheerder Texel