titelpagina_stowa_25_deel.jpg (26976 bytes)

voorpagina_stowa_25_deel.jpg (33525 bytes)


Op 13 september 1996 won Theo Claassen De 2e Prijs bij het jubileumsymposiumvan de Stowa met de inzending  "Het 3 D-schakelsysteem"


Het jury rapport


"De hedendaagse problemen rond investeringen en milieurendement van verdere kwaliteitsverbeteringen manifesteren zich aart de 'randen' van de mogefijkheden van het emissiespoor en het waterkwaliteits spoor. Daar worden de kosten onevenredig hoog en maatschappelijk niet meer haalbaar.
Claassen stelt voor orn met behulp van technologie en ecologie restlozingen te reduceren of te elimineren in fysieke gebieden -
overgangszones noernt hij ze - tussen emissie en ontvangend oppervIaktewater.
Dit betekent het inwisselen van de scherpe, abrupte over-gangen tussen emissie en het ontvangend aquatisch ecosysteem voor minder strenge eisen en toch een goed 'overall' resultaat. Claassen introduceert als het ware 'het oranje verkeerslicht' in het waterbeheer.
Dit 'rest-reinigingsspoor' kan dus inspringen in het grote gat dat nu tussen emissiespoor en waterkwaliteitsspoor aanwezig is. Erkenning van de merites van deze aanpak houdt tevens een erkenning in van het feit dat de 'milieubomen niet ongebreideld tot in de hemel groeien'. Gezien de vele locaties waar die scherpe overgangen spelen, is de implementeerbaarheid reŽel, bij een hoge technische en economische haalbaarheid, met milieu- en duurzaamheidswinst".


tekst van de inzending