Waterharmonica Aqualân Grou 2006 - 2013

 

Overzichtsartikel:

Aqualân Grou: van effluent naar levend water: link

Management samenvatting:

Waterharmonica Aqualân Grou 2006 - 2013. De Waterharmonica als natuurlijke schakel tussen waterketen en watersysteem: link

Evaluatie 2006 – 2013

Waterharmonica Aqualân Grou. Evaluatie 2006-2013: link

Onderzoeks rapporten Aqualân

Waterharmonica Aqualân Grou. Vijf jaar monitoring: link

Waterharmonica Aqualân Grou, Biologische filtratie van effluent van de RWZI Grou in mesocosm bakken ter optimalisatie van watervlooienvijvers: physische chemie: link

Waterharmonica Aqualân Grou. Monitoring invloed verlaagd debiet 2012-2013: : link

Stowa rapporten Zwevend stofonderzoek

Waterharmonica, onderzoek naar zwevend stof en pathogenen, hoofdrapport, Stowa: link

Waterharmonica, onderzoek naar zwevend stof en pathogenen, deelstudierapporten, Stowa: link

WIPE onderzoek eco-toxiciteit

Invloed van moerassystemen op de milieukwaliteit van rwzi effluent en aanbevelingen tot optimalisering: link

Verkenning Waterharmonica’s Friesland

De toekomst van de Waterharmonica in Friesland: Verkenning mogelijkheden 2012 - 2027: link

Visstand onderzoeken

2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Diverse onderzoeken

Radiësthetische metingen waterharmonica Aqualân Grou: link

 

Referenties– volledig:  link

 

 

 

 

pagina gemaakt door Ruud Kampf, Rekel/water