fig_claassen_5_800.gif (94936 bytes)
Figuur 8.5

a. -boven- Schematische weergave van de wijze waarop communaal afvalwater op het oppervlaktewater wordt geloosd;

b. -beneden- Idem, aangepast met een tussenliggend schakelsysteem.

(naar: Warmer, 1996 ).