fig_claassen_4.png (98831 bytes)

Figuur 8.4.

a.-boven- Schematische weergave van de wijze waarop verontreinigde stoffen het oppervlaktewater bereiken;

b.-beneden- Idem, aangepast met een tussenliggend schakelsysteem

(naar: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1975 ).