fig_claassen_3.gif (40349 bytes)

Figuur 8.3

a Links- Schematische weergave van de invloed van lozingen direct op oppervlaktewater;

b.-rechts- Idem, aangepast met een tussenliggend schakelsysteem. Opgemerkt zij dat een deel van de effecten worden opgevangen in het schakelsysteem.

(naar: Hynes, 1974 ).