harmonica_2.gif (6201 bytes)

opening Monique de Vries, dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: speech + sheets


In juli 2004 heeft in Utrecht de 7e Intecol Conference on Wetlands plaats gevonden, volg de link voor het programma van de speciale Waterharmonica sessie

Waterharmonica Intecol

In July 2004 a special Waterharmonica session has taken place during the 7th Intecol Conference on Wetlands in Utrecht, follow the link for the programme


 

logo_stowa.jpg (17643 bytes) hhnk.gif (5825 bytes) logo_wetFryslan.gif (2263 bytes) haskoning_logo.gif (1054 bytes) logo_leaf.gif (25134 bytes)

 

Stowa Hollands Noorderkwartier Fryslân Royal Haskoning LeAF