Waterharmonica proof

 

Recente Stowa rapportages:

Stowa Waterharmonica, onderzoek naar zwevend stof en pathogenen: http://www.stowa.nl/projecten/Afvalwatersystemen/Waterharmonica.aspx?mId=10886&rId=975

Hoofdrapport: http://www.stowa.nl/Producten/Publicaties/index.aspx?rId=5483

Deelstudies: http://www.stowa.nl/Producten/Publicaties/publicatieonderwerpen/default.aspx?rId=5479

 

KRW onderzoek Waterharmonica Improving Purification project:

De invloed van moerassystemen op de milieukwaliteit van rwzi effluent en aanbevelingen tot optimalisering

Hoofdrapport en deelrapporten: http://edepot.wur.nl/193743

Stowa dag ter gelegenheid van vijftien jaar praktijk ervaring met Waterharmonica’s: Nabehandeling van RWZI-effluent? Ja, natuurlijk! Praktijkervaringen met de Waterharmonica, 29 maart 2012

Filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=yAM12wWD9FU
http://vimeo.com/41077211

Het symposium is uitgebreid na te slaan op de Stowa site: http://www.stowa.nl/nieuws__agenda/Agenda/agenda_items/Nabehandeling_van_RWZI_effluent__Ja__natuurlijk__Praktijkervaringen_met_de_Waterharmonica.aspx?mId=10880&rId=253

Hierop zijn niet alleen de presentaties te downloaden maar ook videopresentaties te bekijken.

Zie voor de trio-presentatie van Ruud Kampf, Theo Claassen en Lluis Sala: http://beeldtaal.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer/Default.aspx?id=767006b4-388c-4b43-9587-62ea21a85bb7

Zie ook:
http://www.stowa.nl/zoek.aspx?zoek=waterharmonica

STOWA toont Waterinnovaties tijdens Nereda Week, 7 mei 2012

http://www.stowa.nl/nieuws__agenda/Nieuws.aspx?rId=352
Waterharmonica banner: http://www.stowa.nl/Upload/nieuws/Banner%206.%20De%20Waterharmnica.pdf
Presentatie Waterharmonica Soerendonk – Oscar van Zanten
Ecologisering van rwzi-effluent door middel van een innovatieve en compacte 3- traps Waterharmonica
http://www.stowa.nl/Upload/PPT%20presentaties%20bijeenkomsten/Presentatie%2005%20Oscar%20van%20Zanten.pdf