Stowa project in 2003 - 2004

logo_stowa.jpg (4215 bytes)

De tweede prijs bij een wedstrijd bij het 25-jarig bestaan van de Stowa Theo Claassen van het Wetterskip Fryslân in 1996 heeft er uiteindelijk toe geleid dat De Waterharmonica in een tweejarig onderzoeksproject van het Wetterskip Fryslân en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, financieël ondersteund door Stowa uitgevoerd door het ingenieursbureau Royal Haskoning en de Lettinga Associates Foundation LeAF verder wordt uitgewerkt.

Stowa: Bert Palsma, palsma@stowa.nl  030 - 2321199, website

Wetterskip Fryslân: Theo Claassen, tclaassen@wetterskipfryslan.nl  058 2922066, website

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Ruud Kampf, r.kampf@hhnk.nl, 0299 - 391429, website

Waterschap Aa em Maas, Wim van der Hulst, 073 6156904, website

Royal Haskoning: Ton Schomaker: t.schomaker@royalhaskoning.com, 073-6874186, website

Lettinga Associates Foundation LeAF: Adriaan Mels, adriaan.mels@wur.nl, 0317 - 483360, website

voor de toepassing van de Waterharmonica in ontwikkelingslanden is Aqua4All bij het project betrokken: Sjef Ernes, info@aquaforall.nl, 030 - 606 9430, website

Download de rapporten / Download the reports

Stowa rapport 2005-18 De Waterharmonica

Stowa rapport 2005-18 De Waterharmonica in the 'Developing world'

logo_wetFryslan.gif (2263 bytes)

logo_hhnk.gif (5825 bytes)

logo_haskoning.gif (1054 bytes)

logo_leaf.gif (25134 bytes)

LeAF

logo_a4all.gif (8280 bytes)